Nyt tag pris – Så meget koster en tagrenovering eller et helt nyt tag

Nyttig viden i forbindelse med nyt tag til hus

At få nyt tag til huset kan være fordelagtigt i mange situationer, men tagudskiftning er samtidig også en omfattende og dyr proces. Et nyt tag til huset giver dig muligheden for at forbedre dit hus’ overordnede udseende såvel som pladsforhold, isolering samt mængde af dagslys i boligen. Man skal dog være klar over, at tagudskiftning indebærer en lang række overvejelser, som man bør gøre sig inden projektet påbegyndes. Overvejer du derfor at få nyt tag til dit hus, så kan du i denne artikel finde noget nyttig viden, som kan være godt at tage med i overvejelserne omkring en eventuel tagudskiftning på et hus.

Hvornår bør et tag blive udskiftet?

Taget er faktisk noget af det vigtigste på et hus. Det er den del af huset som udsættes for allerstørst påvirkning fra blandt andet regn, blæst, sol og sne. Hvis man derfor er interesseret i at passe på husets helbred og sundhed, er det bestemt nødvendigt at sørge for at taget er tæt. Har man et utæt tag på sit hus, hvor vand har mulighed for at trænge ind, er man samtidig i fare for at få alvorlige svampeskader og rådskader i både tagkonstruktionen, men også i resten af huset. I tilfælde af at taget er i dårlig stand, kan det desuden være i fare i stormvejr.

I den forbindelse kan der være mange forskellige grunde til, at et tag bør blive udskiftet hurtigst muligt. Tagbelægning holder for eksempel ikke i evig tid, hvorfor det kan blive nødvendigt at udskifte hele taget på sit hus, hvis først den gamle tagbelægning er slidt så meget ned, at den ikke længere er i stand til at blive repareret. Dette kan især gøre det nødvendigt at udskifte taget, da der ellers kan være fare for at taget bliver utæt, hvis det ikke allerede er tilfældet. I andre tilfælde kan man synes at tagbelægningen bare ikke passer godt til husets stil i forhold til udseende og farve, hvorfor der kan være et ønske om at få et nyt tag. I tilfælde hvor man alligevel er i gang med større ombygning af sit hus i form af enten tilbygning eller renovering, er der også ofte mange der vælger at udskifte taget samtidigt, på trods af at det måske ikke engang har nedslidt tagbelægning. Det kan også bare være at taget er dårligt isoleret, og der ingen mulighed for efterisolering her. Her vil et nyt tag være den eneste mulighed for bedre isolering af husets tag.

Helt overordnet set vil der som regel være behov for at udskifte husets tag i forbindelse med at det er blevet nedslidt eller på grund af en kombination af flere forhold, som gør det nødvendigt eller aktuelt at udskifte det nuværende tag.

Nyt tag til huset giver nye muligheder

Beslutningen om et nyt tag til huset kan åbne op for en lang række muligheder, der kan være værd at overveje. Uafhængigt af årsagen bag beslutningen om tagudskiftningen, kan det nemlig være værd at overveje, om man bør udnytte situationen og få foretaget andre ændringer på huset eller andre forbedringer på taget i forlængelse af tagudskiftningen. Når man nu alligevel er i gang med et større projekt, så kan det nemlig ofte godt betale sig at få flere ting klaret på én gang. Det er i hvert fald en god ide at overveje det grundigt inden tagprojektet påbegyndes.

Et nyt tag til huset kunne eksempelvis give mulighed for at benytte selve tagrummet til beboelse. Dette kan ske ved enten at bruge det i forvejen eksisterende tagrum, eller ved at bygge et komplet nyt og en del højere tag, så der bliver bedre plads til det. I den forbindelse vil det desuden være aktuelt at optimere tagisoleringen, og der vil også være mulighed for at forbedre eller rette op på nogle ting i forhold til husets udseende.

En anden mulighed kunne være at få installeret ovenlysvinduer eller lystunneller i forbindelse med tagudskiftningen. Disse kan faktisk nemt blive bygget ind i et nyt tag, og vil i høj grad medvirke til at rummene under taget får mere naturligt lys. Dette vil være en mulighed for mange huse, hvad enten der er tale om et hus med én eller to etager eller om taget har lav eller høj rejsning. I mange tilfælde kan det også være gavnligt at overveje kviste, da de giver mere lys og bedre plads på husets førstesal.

Byggetekniske overvejelser i forbindelse med nyt tag

Inden man går i gang med projekt nyt tag, er der også en række byggetekniske overvejelser, man bør gøre sig. Typisk vil den mest simple løsning være at lægge en ny tagbelægning på taget, som er mere eller mindre magen til den eksisterende tagbelægning. Men i andre situationer kan der være grund til at overveje større ændringer i forbindelse med udskiftningen af taget. I tilfælde hvor den eksisterende tagkonstruktion er slemt medtaget, vil det stadig være en nødvendighed at reparere, ændre eller helt udskifte tagkonstruktionen. Med tagkonstruktion menes i den forbindelse de spær og lignende, som har til opgave at bære taget. Uanset situationen vil det dog altid være en god ide at få råd og vejledning hos en tagentreprenør eller en byggesagkyndig rådgiver, da de kan sikre, at konstruktionerne udføres på en forsvarlig måde samtidig med, at de opfylder nogle helt konkrete bygningsreglements krav.

Tungt eller let tag?

I forbindelse med de byggetekniske overvejelser, bør man overveje, om det nye tag skal være et tungt tag eller et let tag. Det har nemlig betydning, hvorvidt tagbelægningen er tung eller let. Et tungt tag har typisk tagsten af tegl og beton såvel som naturskiferplader. På den anden side er et let tag for eksempel et tag af forskellige former for eternitplader, tagpap samt stålplader.

Som hovedregel er der ingen problemer i at lægge et let tag på et hus, der førhen har haft et tungt tag. Omvendt kan der dog godt opstå problemer ved at lægge et tungt tag på et hus, hvis tagkonstruktion såvel som vægge er bygget til kun at kunne bære et let tag. Man bør derfor få en ingeniør til at beregne, hvorvidt man bør forstærke husets tagkonstruktion samt andre bærende konstruktioner, før man beslutter sig for et tungt eller et let tag.

Valg af tagbelægning

Det kan ofte være svært at beslutte sig for, hvilken tagbelægning man skal vælge til sit nye tag. Der findes nemlig rigtig mange forskellige typer, men i Danmark findes der fire forskellige typer, som er de mest almindelige at anvende. De otte typer tagbelægning er: tagsten af tegl, tagsten af beton, bølgeplader af eternit, skifer af eternit, naturskifer, tagpap, stålplader i bølgeprofil samt kobber og zink.

Tagsten af tegl

Vælger man tagbelægning af typen tagsten af tegl, vil man få et tag, der er lavet af noget af det mest klassiske og populære tagmateriale i Danmark. Denne type tagbelægning findes typisk både i farverne rød og sort, men i dag kan man også få mere moderne tegl, som findes i mange forskellige farver. Her kan man også vælge, hvorvidt man ønsker dem som glaseret, ubehandlet eller med halvblank overflade. Faconen på tagsten af tegl vil stort set altid være af vingefacon, og man vil også kunne få andre udgaver, der giver et tættere tag. Som hovedregel siger man, at teglsten kan benyttes på tage med en taghældning på ned til 15-20 grader, så længe der er etableret et undertag.

Tagsten af beton

Vælger man i stedet tagbelægning af typen tagsten af beton, vil man få nogle tykkere og tungere tegl, end de mere almindelige tagsten af tegl. De vil typisk have samme vingefacon, således at de ligner tegl, men de vil samtidig også være lidt billigere end tagsten af tegl. Denne type tagbelægning findes desuden i et udvalg af farver, og man kan vælge mellem enten blank eller mat overfladebehandling. Har huset et undertag, vil man som regel kunne bruge betontagsten på en taghældning på ned til 14 grader.

Bølgeplader af eternit

En helt anden type tagbelægning er bølgeplader af eternit. Disse bølgeplader er lavet af fiberarmeret cement, og vil typisk kunne fås i farverne rød, grå, sort og en række brune nuancer. De fås desuden i forskellige udgaver, hvor bølgeformen er tydelig i enten større eller mindre grad. Uden et undertag på huset vil tagbelægning af typen bølgeplader af eternit lægges op en taghældning helt ned til 14 grader.

Skifer af eternit

Man kan også vælge eternitplader, der findes som tynde plader med et udseende der ligner naturskifer. Som regel findes denne type tagbelægning også i flere forskellige formater. I forhold til farvevalg findes skifer af eternit typisk i blåsort eller grå. På et hus med undertag vil man i den sammenhæng kunne lægge denne type tagbelægning på en taghældning helt ned til 18 grader.

Naturskifer

Hvis man ønsker et mere traditionelt tagmateriale, kan naturskifer være et godt valg. Naturskifer var faktisk ved at forsvinde fra tagbelægningsmarkedet, men i dag har det igen blevet populært at bruge til både nye og moderne huse såvel som de lidt ældre huse. Som regel lægger man kun naturskifer, så længe at huset har et undertag. Det kan i den forbindelse bruges på en taghældning ned til 25 grader.

Tagpap

Tagpap har været brugt i en del tid, hvor moderne tagpap i dag er mere avanceret og ikke mindst mere holdbart, end det var før i tiden. Tagpap kan bruges til alle former for huse, hvad enten der er tale om et lille udhus eller en stor og flot villa. Som regel vil tagpap enten være sort eller gråt rent farvemæssigt. Det kan samtidig lægges på tage med en hældning på helt ned til 1-2 grader.

Stålplader i bølgeprofil

Tagbelægning af typen stålplader i bølgeprofil findes i forskellige udgaver og med forskellige overflader. Man kan nemlig både få dem med overflader fra højglans til rustikt nubret. De findes i et stort udvalg af farver, så der er ingen begrænsninger der. I forhold til taghældningen, kan denne type tagbelægning som regel lægges på tage med en hældning på ned til godt og vel 12 grader. Det kan desuden variere fra type til type, hvorvidt det skal lægges med undertag eller ej.

Kobber og zink

Sidst men ikke mindst kan man også vælge tagbelægning lavet af zink- eller kobberplader. Denne type tagbelægning kan anvendes til renovering, hvad enten der er tale om et nyt og moderne hus eller et ældre hus. Både kobber og zink er ekstremt holdbare materialer, hvorfor det er et levedygtigt valg. Dog patinerer begge materialer med tiden, hvilket kan have betydning for tagets udseende. Desuden kan man nemt få formet både zink- og kobberplader stort set frit efter ens behov og ønsker. Denne type tagbelægning kan bruges på tage med en hældning ned til 1-2 grader.

Valg af taghældning

Når man skal beslutte sig for, hvilken tagbelægning husets nye tag skal have, bliver man ofte også nødt til at se på tagets hældning. Der er nemlig stor sammenhæng mellem husets tagbelægning og selve taghældningen. Tagbelægning såsom tagpap kan typisk bruges på alle huse og hældninger, men der findes nogle mere åbne belægningsformer såsom teglsten, hvor en bestemt taghældning er påkrævet, hvis man vil være sikker på at få et tæt tag.

I tilfælde hvor der etableres et undertag, vil man i visse tilfælde være i stand til at bruge en bestemt type tagbelægning på en lavere taghældning, end hvad man normalt ville kunne. Som tommelfingerregel siger man typisk, at jo lavere tagets hældning er, desto nemmere vil vand have ved at trænge ind i huset via taget.

Gør taget tæt med et undertag

I forlængelse af de forudgående byggetekniske overvejelser, bør man også tage overvejelsen om undertag op. Det er langt fra alle tagbelægninger, der helt i sig selv danner en vandtæt flade. Hvis man derfor gerne vil være sikker på at sikre huset mod indtrængende vand og sne, vil man være nødt til at etablere et undertag. Når man skal vælge undertag, er det en beslutning der ligeledes påvirkes meget af tagets tagbelægning samt taghældning. Det påvirkes desuden også af, hvor kompliceret et tag der er tale om i forhold til eksempelvis ovenlysvinduer, kviste, sammenskæringer og skorstene.

Der findes rigtig mange typer af undertage og af meget forskellig kvalitet. Undertage findes nemlig både som faste undertage, lavet af pladematerialer, såvel som de mere almindelige banevarer, der typisk fungerer som en plastmembran. Ender man ud i at få det forkerte undertag, eller i tilfælde hvor undertaget er udført dårligt, kan i rigtig mange tilfælde være skyld i tagskader. Det kan altså slet ikke betale sig at spare penge ved at vælge et billigt undertag, der ikke passer til huset, eller ved at få det lavet billigt, hvis kvaliteten ikke er i top.

Normalt siges det at et undertag har ligeså lang levetid, som tagets tagbelægning. Man vil altså kunne forvente at undertaget og tagbelægningen har nogenlunde samme levetid. Sker den uheldige situation, at undertaget svigter, så vil det som regel betyde, at man bliver nødt til at rive hele taget ned og derefter få det omlagt. Dette er ikke en billig omgang, så det er noget man gerne vil undgå så vidt muligt.

Designmæssige overvejelser I forbindelse med nyt tag

Foruden de mange byggetekniske overvejelser, der kan være vigtige at gøre sig i forbindelse med udskiftning af tag til huset, kan det også være en god ide at gøre sig nogle overvejelser i forhold til husets udseende. Mange kan hurtigt blive enige om, at et hus’ tag spiller en stor rolle i husets samlede udseende, og taget er derfor også noget af det mest karakteristiske på et hus. Hvis man så har et tag, der hverken passer til resten af huset i forhold til farve, materiale eller form for den sags skyld, så kan det samlede indtryk af huset hurtigt blive negativt.

I nogle tilfælde kan det være en fordel at se på, hvordan husets tag oprindeligt så ud, og få inspiration fra dette. Er det ikke muligt at se, hvordan taget oprindeligt så ud, så kan man i stedet se på andre huse af samme alder og som har en lignende stil. Typisk vil man sige, at jo ældre huset er, desto større sammenhæng vil der som regel være mellem tagbeklædningen og byggestilen. Dette vil derfor være vigtigt at respektere, når man bygger nyt tag på ældre huse.

Prisen afhænger af mange faktorer

Alt efter hvad man har tænkt sig at gøre ved sit tag, kan prisen variere meget. Generelt set afhænger prisen på et nyt tag til huset af mange forskellige faktorer. Blandt andet skal man regne med at prisen afhænger af ens valg af blandt andet undertag og tagbelægning, og det kan derfor være svært at lave en fast pris på udskiftning af taget. Dine valg i forbindelse med det nye tag vil altså påvirke den endelige pris i sidste ende. Der kan selvfølgelig også være forskel i prisen hos de forskellige byggefirmaer, som tilbyder at lave tage, så det kan også godt betale sig at undersøge markedet, før man beslutter, hvem der skal lave ens tag.

I den sammenhæng vil man i langt de fleste tilfælde i dag også være i stand til at få beregnet prisen på det nye tag allerede på byggefirmaets hjemmeside. På den måde kan du allerede der få en ide om, hvad dit nye tag kan komme til at koste ud fra de valg, du har gjort dig i forhold til tagbelægning osv.